Angličtina falešní začátečníci + 2x2, jazykový kurz

Tento termín kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  1487661
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Termín

 • Doba trvání:
  31 den
Tento termín kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis jazykového kurzu Angličtina falešní začátečníci + 2x2

Falešní začátečníci +
 
Absolvování kurzu je posledním krokem před dosažením úrovně mírně pokročilý (Pre-Intermediate). Navazuje nejen na kurzy pro začátečníky + a falešné začátečníky, ale je určen také všem studentům, kteří si chtějí usnadnit přechod do vyšší úrovně.


Úroveň: kurz odpovídá úrovni A1+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 2 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 

ÚROVEŇ A1+ DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • bez potíží používám osobní a přivlastňovací zájmena (I, he, …, my, her,…) a přítomný čas prostý (He doesn’t like milk. Do you play tennis? Where are they from? My mother can’t cook very well. Can you play the guitar?)
 • orientuji se v minulém čase prostém, umím vytvořit zápornou větu, krátkou odpověď i otázku, znám základní nepravidelná slovesa (Did he go to the cinema yesterday? I spoke to Mary at the weekend.)
 • vyprávím o sobě a své rodině, svých zájmech, oblíbených pokrmech a zkušenostech s cestováním, popíšu svůj denní program a sdělím svůj životopis
 • umím vést jednoduchou konverzaci na letišti, v obchodě a v restauraci  a vyjádřím svůj názor na kulturní dění

Co se naučím: 

 • naučím se aktivně používat další gramatické jevy, jako jsou přítomný čas průběhový (The teacher is wearing a funny dress tonight.), budoucí čas a vyjádření blízké budoucnosti (I am going to attend the course regularly. English will probably be the global language.)
 • naučím se tvořit a používat předpřítomný čas (I have sent about ten e-mails so far today.) a účelový infinitiv (He went to Paris to study French) a tyto gramatické jevy důkladně procvičím
 • rozšířím si slovní zásobu o další oblasti jako nakupování, móda, příroda, vzdělání a kariéra, informační technologie
 • budu umět vést jednoduchou konverzaci o počasí, domluvím se v obchodě, na ulici a vyjádřím svůj názor na vzdělání a nové technologie
 • díky dobrým základům jsem připraven/a na svižnější tempo výuky

 
Zkuste si rozřazovací test z angličtiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně falešní začátečníci+.


Lektoři:

 • v kurzech učí zkušení a kvalifikovaní čeští lektoři 
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor
Tento termín kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde


Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.