Angličtina falešní začátečníci + 2x2, jazykový kurz

Tento termín kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  KC Zahrada - Malenická 1784, Praha
 • Termín

 • Doba trvání:
  31 den
Tento termín kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis jazykového kurzu Angličtina falešní začátečníci + 2x2

Falešní začátečníci +
 
Absolvování kurzu je posledním krokem před dosažením úrovně mírně pokročilý (Pre-Intermediate). Navazuje nejen na kurzy pro začátečníky + a falešné začátečníky, ale je určen také všem studentům, kteří si chtějí usnadnit přechod do vyšší úrovně.


Úroveň: kurz odpovídá úrovni A1+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 2 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 

ÚROVEŇ A1+ DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • bez potíží používám osobní a přivlastňovací zájmena (I, he, …, my, her,…) a přítomný čas prostý (He doesn’t like milk. Do you play tennis? Where are they from? My mother can’t cook very well. Can you play the guitar?)
 • orientuji se v minulém čase prostém, umím vytvořit zápornou větu, krátkou odpověď i otázku, znám základní nepravidelná slovesa (Did he go to the cinema yesterday? I spoke to Mary at the weekend.)
 • vyprávím o sobě a své rodině, svých zájmech, oblíbených pokrmech a zkušenostech s cestováním, popíšu svůj denní program a sdělím svůj životopis
 • umím vést jednoduchou konverzaci na letišti, v obchodě a v restauraci  a vyjádřím svůj názor na kulturní dění

Co se naučím: 

 • naučím se aktivně používat další gramatické jevy, jako jsou přítomný čas průběhový (The teacher is wearing a funny dress tonight.), budoucí čas a vyjádření blízké budoucnosti (I am going to attend the course regularly. English will probably be the global language.)
 • naučím se tvořit a používat předpřítomný čas (I have sent about ten e-mails so far today.) a účelový infinitiv (He went to Paris to study French) a tyto gramatické jevy důkladně procvičím
 • rozšířím si slovní zásobu o další oblasti jako nakupování, móda, příroda, vzdělání a kariéra, informační technologie
 • budu umět vést jednoduchou konverzaci o počasí, domluvím se v obchodě, na ulici a vyjádřím svůj názor na vzdělání a nové technologie
 • díky dobrým základům jsem připraven/a na svižnější tempo výuky

 
Zkuste si rozřazovací test z angličtiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně falešní začátečníci+.


Lektoři:

 • v kurzech učí zkušení a kvalifikovaní čeští lektoři 
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor
Tento termín kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde


Kontaktovat firmu - TUTOR - komplexní vzdělávání

Váš email:
Váš dotaz:

Z důvodu kontroly proti spamu zodpovězte prosím tuto otázku: kolik je jedna a pět ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

TUTOR - komplexní vzdělávání

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.